Συνεργαζόμενες κλινικές

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 12χλμ.
Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου «Μακεδονία»

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86, ΤΚ. 54622 Θεσσαλονίκη