Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Νάτσης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Καθηγητής Ανατομικής,
Διευθυντής Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ: Το 1982 εισάχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. από όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1986 με βαθμό "Άριστα" και σειρά πρώτη.
Πτυχίο Ιατρικής: Το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 εισάχθηκα στο πρώτο έτος της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. και αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1992 με βαθμό "Λίαν καλώς".
Ειδικότητα: Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης όπου και ολοκλήρωσα την ειδικό­τητα του Ορθοπαιδικού Χειρουργού.

Αναλυτικό βιογραφικό


Mε την 32819/15-1-2014 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 153/6-2-2014 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του μόνιμου Καθηγητή στο Εργαστήριο Περι¬γραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.

Το Ιούνιο του 2012 ανανεώθηκε η θητεία μου ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για άλλα τρία έτη.

Με την υπ. Αριθμ. 37/9.7.2009 συνεδρίαση της ΓΣ της Ιατρικής Σχολής ανακοινώθηκε η απόφαση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής (εγγρ 136/7.6.2009) όπου εκλέχθηκα Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για τρία έτη από 1.9.2009.

Mε την 59814/17-6-2009 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 368/19-5-2009 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο Περι¬γραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.

Mε την 52204/30-5-2007 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 522/30-7-2007 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ΕΠΑ με γνωστικό Αντικείμενο Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.

Mε την 25955/29-5-2003 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 183/29-7-2003 τΝΠΔΔ) διορίσθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο ΕΠΑ με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική» και ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 19-8-2003 όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.

Με την Α8048/12-3-1998 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 114/24-6-1998 τΝΠΔΔ) διορίσθηκα ως λέκτορας με θητεία στο ΕΠΑ με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική» και ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 1-9-1998.

Στις 21 - 11 - 1995 ανανεώθηκε από το Ιατρικό Τμήμα η θητεία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος

Στις 23/ 2/ 1993 αναγορεύθηκα διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. με βαθμό "Άριστα". Στις 21/11/1995 ανανεώθηκε από το Ιατρικό Τμήμα η θητεία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο ΕΠΑ.

Στις 4/2/1992 προσελήφθηκα ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ) από το Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ., στο ΕΠΑ του τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Στις 9/11/1993 ανανεώθηκε, από το Ιατρικό Τμήμα, η θητεία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο ΕΠΑ.

Στις 19/3/1991 διορίστηκα από το Ιατρικό Τμήμα Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια, στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. (ΕΠΑ).

Είμαι Πρόεδρος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος. Μέλος του ΔΣ της European Federation of Sports Medicine Associations (E.F.S.M.A.).

Διτέλεσα Πρόεδρος της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ) το 2011-2012.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:
Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος (Επίτιμος Πρόεδρος).
Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης.
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας.
Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία.
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης.
Ελληνική Εταιρεία Διατατικής Ιστογένεσης (Ιδρυτικό Μέλος).
Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών.
International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthoapedic Sports Medicine (ISAKOS).
European Federation of Sports Medicine Associations (E.F.M.S.A.).
Μέλος του ΔΣ της International Federation of Sports Medicine (FIMS).
International Association of Sports Kinetics.
International Society of Bone Morphometry, INC.
American College of Sports Medicine.

Πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδας Χιονοδρομίας (1984). Ιατρικός Διευθυντής στην Θεσσαλονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.

Ιατρικός Διευθυντής στο 8ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Θεσσαλονίκη 2008. Μέλος της Ιατρικής Ομάδας στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στη Θεσσαλονίκη το 2006.

Ιατρός Αγώνων Ξιφασκίας.

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 10 Διεθνή Συνέδρια της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος (Πρόεδρος του 8ου και του 9ου).

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 9 Ελλαδο-Κυπριακά Αθλητιατρικά Συνέδρια.

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 2 Βαλκανικά Αθλητιατρικά Συνέδρια.

Πρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής των Πρακτικών των 10 Διεθνών Συνεδρίων της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του FIMS Team Physician Development Course Hands-On Training, 2009, Thessaloniki.

Κριτής στα περιοδικά: Clinical Anatomy (USA version και UK version), Surgical and Radiological Anatomy, Argentine Journal of Clinical Anatomy,), International Journal of Sports Medicine, Archives of Exercise in Health and Disease, International SportMed, Research in Sports Medicine, National Research Foundation of South Africa, Journal of Hand and Microsurgery, Journal of Hand Surgery, Aristotle Medical Journal, CardioVascular & Interventional Radiology. Medical Science Monitor, Neurology India, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Journal of Chinese Clinical Medicine, The Laryngoscope Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής στα Περιοδικά: Journal of the Romanian Sports Medicine Association.

Εκδότης: Περιοδικού Ορθοπαιδική.

Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής στα περιοδικά:: Αθλητιατρική, Ορθοπαιδική, Archives of Exercise in Health and Disease, Ορθοπαιδική.

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής στα περιοδικά: Ερεισμα, Ορθοπαιδική, Ακτινολογικά Χρονικά, Πανόπτης , Κινησιολογία-Περιοδικό Βιολογίας της Άσκησης.

Διευθυντής Σύνταξης: Αθλητιατρική, European Journal of Sports Medicine. Μέλος της εκδοτικής Επιτροπής στο βιβλίο Gray’s Anatomy for Students, Elsevier-Churchill Livingstone, 2005.

Μετεκπαίδευση: Zentrum Anatomie Klinikum der Universität zu Köln, Germany.

Δίδαξα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα στα Πανεπιστήμια: Faculty of Sports Science and Physical Education, Porto, Portugal (από το 1996). Instituto Superior Politecnico da Sande, Gandra, Portugal (1996-2004). Escola Superior de Saude do Vale do Sousa, Portugal. Institudo Superior de Ciencias –Norte, Portugal, Zentrum Anatomie Klinikum der Universität zu Köln, Germany, German Sport University Cologne, Department of Physiology and Anatomy.

Δίδαξα σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στα Πανεπιστήμια: Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης. Δίδαξα θέματα Αθλητικών Κακώσεων και Πρώτες Βοήθειες σε: Σχολή προπονητών στίβου Θεσσαλονίκης.

Σχολή προπονητών χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης.

Πλήρη άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Journal Citation Reports (PubMed, Scopus): 109
Πλήρη άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εκτός του Journal Citation Reports (PubMed, Scopus): 24
Αναφορές (Citation Index): 536
Συνολικός Συντελεστής Απήχησης (Impact factor): 270.521
Διεθνή Συνέδρια: 90
Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά: 97
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια – Τόμοι περιλήψεων: 167
Κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα: 1
Πλήρη άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά: 52
Ελληνικά Συνέδρια: 183
Πλήρη άρθρα σε τόμους πρακτικών Ελληνικών συνεδρίων: 107
Περιλήψεις σε Ελληνικά περιοδικά: 172
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια / Τόμοι περιλήψεων: 449
Ελληνικά συγγράμματα: 4
Κεφάλαια σε Ελληνικά συγγράμματα: 7
Ομιλίες: 281
Οργανωτική Επιτροπή σε Επιστημονικά Συνέδρια: 49
Μετάφραση Επιστημονικών Βιβλίων: 23
Επιμέλεια Ιατρικών Βιβλίων 29
Αναφορές δημοσιεύσεων: 498
h index: 11