Επιστημονικές Εργασίες - Ανακοινώσεις-Δημοσιεύσεις

Αντιμετώπιση συνδρόμου συμπαθητικής αλγοδυστροφίας (S-M SUDECK) με τη χρήση επιθεμάτων καψακαίνης 8%.

Λυρτζής Χ., Νάτσης Κ., Αναστασόπουλος Ν.
Ανακοίνωση: 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 22-25 Μαϊου 2013, Ξενοδοχείο Hilton.

Άλγος δεξιού λαγόνιου βόθρου επί εδάφους ευμεγέθους ανευρυσματικής κύστης άνω ηβικού κλάδου.

Λυρτζής Χ., Νάτσης Κ., Αποστολίδης Σ., Παπαθανασίου Ε.
Ανακοίνωση: 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 22-25 Μαϊου 2013, Ξενοδοχείο Hilton..

Η επίδραση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών στις διαστάσεις των τενόντιων μοσχευμάτων των οπίσθιων μηριαίων μυών για την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Στ. Παπαστεργίου, Γ. Κωνσταντινίδης, Κ. Νάτσης, Ν. Κουκουλιάς, Ε. Παπαθανασίου, Τ. Τότλης
Ανακοίνωση: 5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα.

Η χρήση του ημιτενοντώδους ως μοναδικού τένοντα για τετραπλό μόσχευμα στην ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Στ. Παπαστεργίου, Γ. Κωνσταντινίδης, Κ. Νάτσης, Ν. Κουκουλιάς, Ε. Παπαθανασίου, Τ. Τότλης.
Αναρτημένη Ανακοίνωση: 5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα.

Σκαφοειδής ωμοπλάτη: Μια ακόμη αιτία εκτινασσόμενης ωμοπλάτης; Παρουσίαση περίπτωσης.

Τ. Τότλης, Μ. Ιωσηφίδης, Κ. Νάτσης, Α. Μπιντούδη, Χ. Μασκαλίδης, Α. Κυριακίδης.
Αναρτημένη Ανακοίνωση: 5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα.

Υπεράριθμες μυϊκές δεσμίδες βραχίονα.

Νάτσης Κ., Διδάγγελος Μ., Αποστολίδης Σ., Παρασκευάς Γ., Αναστασόπουλος Ν.
Ανακοίνωση: 32ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. με Διεθνή Συμμετοχή, 9-11 Μαϊου 2013 Θεσσαλονίκη.

Meniscofibular ligament: macroscopic and microscopic morphology and functional significance.

Natsis K, Paraskevas G, Anastasopoulos N, Papamitsou T, Sioga A, Totlis T.
Ανακοίνωση: 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists 24th- 26th May 2013 Graz, Austria.

Dual innervation of the trapezius muscle by the spinal accessory nerve and the cervical plexus: a case report .

Paraskevas GK, Tzika M, Totlis T, Anastasopoulos N, Natsis K
Ανακοίνωση: 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists 24th- 26th May 2013 Graz, Austria.

Two large processes at the acromial end of a clavicle: An unusual osteological finding.

Totlis T., Pantelidis P, Paparoidamis G, Sofidis G, Natsis K
Ανακοίνωση: 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists 24th- 26th May 2013 Graz, Austria.

Accessory cleido-occipitalis muscle: case report and review of the literature.

Paraskevas GK, Natsis K, Ioannidis O.
Rom J Morphol Embryol. 2013;54(3 Suppl):893-5.

Anatomical preshaped olecranon plates. Are they anatomical?

T. Totlis, N. Anastasopoulos, G. Paraskevas, A. Kiriakidis, K. Natsis, J. Koebke
Ανακοίνωση: 14th EFORT Congress, 5-8 Ιουνίου 2013 Κωνσταντινούπολη.

Reliability of the posterior corner of the acromion as a landmark for the posterior portal of the shoulder.

T. Totlis, G. Paraskevas, P. Pantelidis, K. Natsis, A. Kiriakidis
Ανακοίνωση: 1. 5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων, 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα.
2. 14th EFORT Congress, 5-8 Ιουνίου 2013 Κωνσταντινούπολη .

Reliability and validity of WOMAC osteoarthritis index and Lequesne algofunctional index in Greek patients with hip or knee osteoarthritis.

G. Konstantinidis, V. Aletras, T. Totlis, A. Adam, K. Natsis, S. Papastergiou
Ανακοίνωση: 14th EFORT Congress, 5-8 Ιουνίου 2013 Κωνσταντινούπολη.

Scalenus minimus muscle: overestimated or not? Anatomical study in the Greek population and review of the literature.

Natsis K., Totlis T., Sofidis G., Didagelos M., Tsakotos G., Apostolidis S.
Δημοσίευση: The American Surgeon 79 (April 2013).

Variable origin and ramication pattern of the lateral femoral cutaneous nerve: A case report and neurosurgical considerations.

Natsis Κ., Paraskevas GK, Tzika N., Papathnasiou E.
Turk Neurosurg. 2013;23(6):840-3.

Commentary.

Natsis K, Piagkou M.
J Neurosci Rural Pract. 2013 Oct;4(4):397-8.

Comparative validation of the WOMAC osteoarthritis and Lequesne algofunctional indices in Greek patients with hip or knee osteoarthritis.

Konstantinidis GA, Aletras VH, Kanakari KA, Natsis K, Bellamy N, Niakas D.
Qual Life Res. 2013 Aug 6. [Epub ahead of print]

Bony structures related to snapping scapula: correlation to gender, side and age.

Totlis T, Konstantinidis GA, Karanassos MT, Sofidis G, Anastasopoulos N, Natsis K.
Surg Radiol Anat. 2014 Jan;36(1):3-9.

Multibranch anastomotic variant of the lateral femoral cutaneous nerve: possible implications in neurosurgical practice.

Paraskevas GK, Natsis K, Tzika M, Tsitsopoulos PP.
Acta Neurochir (Wien). 2013 Jun;155(6):1151-2.