Επιστημονικές Εργασίες - Ανακοινώσεις-Δημοσιεύσεις

Ανώμαλη έκφυση του βραχύ εκτείνοντα του αντίχειρα από το μακρό απαγωγό του αντίχειρα.

Νάτσης Κ., Αναστασόπουλος Ν., Χρανιώτη Α., Τότλης Τ., Παπαδοπούλου Α., Λαζαρίδης Ν.
Ανακοίνωση: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
Δημοσίευση (abstr.): Aristotle University Medical Journal, Vol. 36, Supplement, p.119, April 2009.

Ετερόπλευρη μερική απλασία του μείζονος και πλήρης του ελάσσονος θωρακικού μυός.

Κ. Νάτσης, Γ. Νούσιος, Τ. Τότλης, Μ. Βασιλείου, Α. Χρανιώτη, Ν. Αναστασόπουλος, Ν. Λαζαρίδης.
Ανακοίνωση: 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο με πανελλήνια συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Hyatt Regency,26-28 Μαρτίου 2009.

Μασχαλιαίο τόξο του Langer. Μελέτη σε 343 λεμφαδενικούς καθαρισμούς μασχάλης.

Τότλης Τ., Παυλίδου Φ., Ιωσιφίδου Ρ., Ανανιάδης Α., Νάτσης Κ., Μπουσουλέγκας Α.
Ανακοίνωση : 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Μικρός σκαληνός μυς σε άτυπη θέση. Κλινική σημασία για το σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου.

Κ. Νάτσης, Τ. Τότλης, Ε. Παπαθανασίου, Ν. Αναστασόπουλος, Γ. Παρασκευάς
Ανακοίνωση: 28ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, 22-25 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
Δημοσίευση(abstr.): Ορθοπαιδική, Τόμος 22, Συμπληρωματικό Τεύχος, 91, 2009.

Ραχιαίος επιτροχίλιος μυς: Κλινικό εύρημα και απεικόνιση στη μαγνητική τομογραφία.

Κ. Νάτσης, Τ. Τότλης, Ι. Τσιτουρίδης
Ανακοίνωση: 28ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, 22-25 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
Δημοσίευση(abstr.): Ορθοπαιδική, Τόμος 22, Συμπληρωματικό Τεύχος, 98, 2009.

A rare case of bilateral supernumerary heads of sternocleidomastoid muscle and its clinical impact.

K. Natsis, I. Achouchidou, M. Vasileiou, E. Papathnasiou. G. Noussios, G. Paraskevas.
Δημοσίευση: Folia Morphologica. Vol 68, No. 1.

Anatomical variations of the sciatic nerve.

Natsis K., Totlis T., Anastasopoulos N., Tsitouridis I., Vlasis K., Sofidis G., Koebke J.
Ανακοίνωση: 1st International symposium of clinical and applied anatomy, September 17-19, 2009 Novi sad, Serbia.

Arthroscopic bancart repair and capsular shift for traymatic anterior shoulder instability.

U. Moebius, K. Natsis, C. Lyrtzis, T. Totlis, A. Beletsiotis
Aνακοίνωση : VIth European Sports Medicine Congress. 14-18 October 2009, Antalya Turkey.
Δημοσίευση (Abstact): Journal of Sports Medicine Science & Medicine. Vol 8 Supplementum 11, 2009.

Arthroscopic lateral release for clinical and radiographic tilt of the patella.

K. Natsis, U. Moebius, N. Anastasopoulos, C. Lyrtzis., T. Totlis, K. Vlasis
Aνακοίνωση : VIth European Sports Medicine Congress. 14-18 October 2009, Antalya Turkey.
Δημοσίευση (Abstact): Journal of Sports Medicine Science & Medicine. Vol 8 Supplementum 11, 2009.

Clinical outcome of an ACL reconstruction using biodegradable interference screws and a sophisticated graft tension system.

K. Natsis, U. Moebius, T. Totlis, C. Lyrtzis, A. Beletsiotis
Aνακοίνωση : VIth European Sports Medicine Congress. 14-18 October 2009, Antalya Turkey.
Δημοσίευση (Abstact): Journal of Sports Medicine Science & Medicine. Vol 8 Supplementum 11, 2009.

Co-existence of Os Acromiale with Suprascapular Osseous Bridge: A Case Report and Review of the literature.

G. Paraskevas, A. Raikos, L. Lazos, Z. Economou, K. Natsis
Δημοσίευση: Folia Morphologica, Vol 68, No 2, 2009.